BonaireInternacional

Firmamentu di akuerdo di intenshon Biblioteka Públiko Boneiru

Den Heyer Bibliotheek 2021

Biblioteka Públiko Boneiru pronto ta bira un lugá kaminda por debatí,
sera konosí ku arte i kultura i un punto pa haña informashon. Natural Biblioteka
Públiko Boneiru ta keda un kaminda literatura i stimulá pa lesa ta para sentral. Pa
logra esaki diputado Nina den Heyer i minister Ingrid van Engelshoven resien a
firma un akuerdo di intenshon.
E akuerdo di intenshon ta sostené e kolaborashon entre ministerio di Enseñansa,
Kultura i Siensia (OCW), Entidat Públiko Boneiru i Biblioteka Públiko Boneiru pa
elevá e biblioteka te na e nivel ku e Lei strukturashon fasilidatnan biblioteka
públiko (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen – Wsob) tin komo meta.
Konforme e lei akí bibliotekanan na Hulanda mester ta kapas pa kumpli ku sinku
tarea importante, esta:
– Pone konosementu i informashon disponibel;
– Ofresé posibilidat pa desaroyo i edukashon;
– Promové lesamentu i laga sera konosí ku literatura;
– Organisá enkuentro i debate;
– Laga sera konosí ku arte i kultura.
Na e momentu akí Biblioteka Públiko Boneiru no por funshoná na e nivel ku Wsob
ta preskribí. Un problema importante ta e sitio kaminda e biblioteka ta ubiká
aktualmente, ku ta hasi imposibel pa kumpli ku e tareanan akí. Ku firmamentu di e
akuerdo di intenshon a pone un promé paso pa traha konhuntamente riba esaki.
Den kolaborashon ku Entidat Públiko Boneiru i Biblioteka Públiko Boneiru,
ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia ta duna sosten na un grupo di trabou pa
desaroyá e fasilidat di biblioteka na Boneiru mas aleu pa yega na e nivel ku sí ta
akseptabel i ku ta kumpli ku Wsob.
Banda di Wsob for di 30 di sèptèmber 2020 e konbenio di biblioteka 2020-2030
tambe ta na vigor na Hulanda. E konbenio akí ta enfoká riba fortifikashon di
tareanan sosial, esta mehorashon di promoshon di lesamentu, inklushon digital i
edukashon permanente. Pa Biblioteka Públiko Boneiru ta konta ku ta hasi un asina
yamá ‘nulmeting’ di e tareanan sosial na Boneiru pa asina inventarisá e
nesesidatnan. Di e forma akí por wak kon e biblioteka por bai kontribuí mihó na e
desafionan sosial ku ta eksistí.

###############################################################

NED

Ondertekening van intentieovereenkomst Biblioteka Públiko Bonaire

De bibliotheek van Bonaire, BPB, wordt een plek waar je binnenkort ook
naartoe gaat voor onder andere om te debatteren, kennis te maken kunst en cultuur en
om informatie te krijgen. De bibliotheek blijft ook een plek waar literatuur en het stimuleren
van lezen centraal blijven. Om dit allemaal te bereiken hebben gedeputeerde Nina den
Heyer en minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven onlangs
een overeenkomst getekend.
De intentieovereenkomst ondersteunt de samenwerking tussen het ministerie van OCW,
het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en de Biblioteka Publiko Boneiru (BPB) om de
bibliotheek naar het door de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (hierna Wsob)
beoogde niveau te tillen. Volgens deze wet moeten bibliotheken in Nederland in staat zijn
om te voldoen aan vijf belangrijke taken, namelijk:
– Het ter beschikking stellen van kennis en informatie;
– Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
– Het bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
– Het organiseren van ontmoeting en debat en;
– Het laten kennis maken met kunst en cultuur.
Momenteel kan de BPB niet functioneren op het niveau dat de Wsob voorschrijft. Een
belangrijk knelpunt is de huidige locatie van de bibliotheek, die het onmogelijk maakt om
aan deze taken te voldoen. Met het tekenen van de intentieovereenkomst is er een eerste
stap gezet om hier in gezamenlijkheid aan te werken. In samenwerking met het OLB en
BPB ondersteunt OCW een werkgroep om de bibliotheekvoorziening op Bonaire verder te
ontwikkelen naar een niveau dat wel aanvaardbaar is en voldoet aan de Wsob.
Naast de Wsob is er in Nederland sinds 30 september 2020 ook het bilbiotheekconvenant
2020-2023 van kracht. Dit convenant richt zich op de versterking van maatschappelijke
opgaven, namelijk de verbetering van leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang
leren. Voor de BPB geldt dat er een nulmeting wordt uitgevoerd naar de maatschappelijke
opgaven op Bonaire om zo de behoeften in kaart te brengen. Op die manier kan worden
gekeken hoe de bibliotheek het beste kan gaan bijdragen aan de maatschappelijke
uitdagingen die er liggen.

Related posts

Programa ‘Brùg pa Oportunidat’ ta kontinuá

EA News Author

Minister Thijsen a bishita burgemeester di Den Haag

EA News Author

Boneiru a bria durante DEMA Show 2023

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message