Lokaal/ArubaDutch

Minister Endy Croes: Professor Luutsen de Vries presenteert het project voor de modernisering van onderwijsmiddelen

Profesor Luutsen De Vries Ta Presenta E Proyecto Di Modernisacion Di Leynan Di Ensenansa 1

Tijdens het weekend van 17 tot en met 19 april 2023 was professor Luutsen de Vries in Aruba en bracht hij een presentatie samen bij het Ministerie van Onderwijs. Professor de Vries is belast met het traceren van het project om de onderwijswetten te moderniseren, wetten te maken die nog niet bestaan en een “Memorie van Toelichting” te schrijven. In het Doorlichtingsverslag, aanbeveling 11, wordt een lijst opgesteld van wetten die oud zijn en moeten worden gemoderniseerd, zoals de Landsverordening Kleuteronderwijs, Landsverordering Basisonderwijs en Landsverordering Voortgezet onderwijs. Wat de Landverordening Hoger onderwijs betreft moet deze worden herzien en gemoderniseerd. De Landsverordering Beroeponderwijs en Wet op Toezicht (WOT) van de Onderwijsinspectie heeft geen bestaande wet. In dit kader is een plan opgesteld om te beginnen met het opstellen van wetten die nog niet bestaan, onder meer LOT, dat is Landsverordening Onderwijs Toezicht. Dit wordt geregeld door de Inspectie Onderwijs die de kwaliteit van het onderwijs in Aruba moet controleren. De wet, die onder leiding van de heer de Vries is opgesteld met alle belanghebbenden, waaronder het Ministerie van Onderwijs, de Inspectie van Onderwijs en de Directie Wetgeving in Juridische Zaken (DWJZ), is duidelijk. Zowel de artikelen van de wet als de “Memorie van Toelichting”. Afgelopen week werd het gepresenteerd aan alle belanghebbenden en schoolbestuurders, die ook de kans kregen om hun feedback te geven en op basis van de reactie de laatste aanpassingen te maken. Vervolgens werd contact opgenomen met andere stakeholders van overheidsdepartementen om hen de presentatie te sturen zodat zij ook hun commentaar konden geven. Ministery Endy Croes geeft aan dat ze in het finale proces zijn en na ontvangst van de presentatie zal worden gewerkt om de weg te bewandelen, officieel aan DWJZ, Raad van Advies te geven en uiteindelijk het Parlement van Aruba te laten goedkeuren. 

Minister Endy Croes 6Minister Endy Croes.02Profesor Luutsen De Vries Ta Presenta E Proyecto Di Modernisacion Di Leynan Di Ensenansa

Related posts

Weersverwachting woensdag 17 mei 2023

EA News Author

Volle maannacht op donderdag 31 augustus

EA News Author

Kustwacht Caribisch Gebied samen met Korps Politie Aruba houden 38 ongedocumenteerden aan

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message