Lokaal/ArubaDutch

Vijf jaar veiligheidshuis

Openbaar Ministerie Aruba

Het veiligheidshuis bestaat vijf jaar. In dit kader bracht de premier van Aruba mevrouw Wever-Croes vandaag een bezoek aan het veiligheidshuis. Daarbij schoof zij aan bij een bijeenkomst waar alle kernpartners bij aanwezig waren. 

Samen met de premier als voorzitter van de stuurgroep, blikt het veiligheidshuis met trots terug op de eerste vijf productieve jaren, waarbij meer dan 700 casussen van multi-probleem gezinnen en personen in beeld werden gebracht. De noodzaak om gezamenlijk op te trekken wordt door alle partners gedragen. Ook de regering van Aruba heeft een voortdurende betrokkenheid met het veiligheidshuis. 

Het veiligheidshuis is een netwerk van partners uit het strafrechtketen en de zorgketen. Doelstelling is om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van Aruba door het voorkomen en verminderen van recidive, overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, interventie en zorg. Kernpartners zijn (onder meer) het openbaar ministerie, de politie, de voogdijraad, fcca, de stichting hunto en het wit gele kruis. Daarnaast zijn er ook een aantal flexibele partners, zoals het orthopedagogisch centrum en de directie volksgezondheid. 

Risicojeugd

De afgelopen jaren is het veiligheidshuis flink gegroeid. De premier wordt daar regelmatig over op de hoogte gehouden. 

Een zorgelijke ontwikkeling is het toegenomen aantal meldingen van de risicojeugd met grote onderliggende complexe problemen. Daarbij moet men denken aan alcohol en drugsmisbruik, school drop-outs en huiselijk geweld. Ook aan jongeren met traumatische ervaringen, psychiatrische problemen, armoede en gang gerelateerde problemen. 45% van de aanmeldingen bij het veiligheidshuis betreft de risicojeugd. 

Vroeg signaleren

De nadruk van het werk van het veiligheidshuis zal dan ook meer en meer komen te liggen op het vroeg signaleren van complexe problematiek bij jonge mensen. Momenteel volgt een aantal professionals de training multidimensionale familietherapie voor outreachende hulp aan criminele jongeren en gezinnen. 

Daarnaast zal het veiligheidshuis doorontwikkelen met nieuwe flexpartners in het onderwijs, zoals de schoolbesturen, de epb en de inspectie onderwijs.    

Jaaroverzicht

Uit het jaaroverzicht, wat de premier eerder deze week aangeboden heeft gekregen, blijkt dat er vorig jaar 161 nieuwe casussen werden aangemeld. Bij elk overleg -het veiligheidshuis vergadert twee keer per maand- komen er vijf tot zeven nieuwe aanmeldingen. Per vergadering worden maximaal dertig zaken besproken. Meer dan de helft van de casussen (65%) wordt in goede banen geleid door de gezamenlijke aanpak en de hulp en behandeling in de hulpverleningsketen.  

Related posts

Samenwerken voor een gezond en betaalbaar Bonaire

EA News Author

30 tiktokers uit de Verenigde Staten en Canada beleefden Curaçao

EA News Author

Cursus voor de medewerkers van het slachthuis

EA News Author

1 comment

Vijf jaar veiligheidshuis - EA News Aruba - Notisia 365 June 8, 2023 at 4:43 pm

[…] Source link […]

Reply

Leave a Comment

Whatsapp Message