Lokaal/ArubaDutch

Wereldwijde Koraalbleking aan de Gang

Global Di Blikia Coral 1

De wereld ervaart momenteel massale koraalbleking, de tweede wereldwijde bleking van het
decennium, waarvan experts van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en
International Coral Reef Initiative (ICRI) voorspellen dat deze ernstiger zou kunnen zijn dan de
gebeurtenis van vorig jaar. De herhaling van koraalbleking met een dergelijke intensiteit en frequentie
benadrukt de voortdurende uitdaging van klimaatverandering en de impact ervan op de mariene
biodiversiteit in het (Nederlandse) Caribisch gebied en daarbuiten.
Koraalbleking
Koraalbleking is een fenomeen dat mariene ecosystemen over de hele wereld treft, veroorzaakt door
stressoren zoals temperatuurschommelingen, lichtvariaties of veranderingen in nutriëntenniveaus.
Onder deze extreme omstandigheden verdrijven koralen de symbiotische algen die in hun weefsels
leven, wat leidt tot verlies van kleur en vitaliteit. Hoewel gebleekt koraal geen gegarandeerde dodelijke
afloop heeft, wordt het vatbaarder voor sterfte onder verhoogde en langdurige stress.
Het bleekevenement van vorig jaar in vergelijking met dit jaar
In voorgaande jaren ondervonden koraalriffen aanzienlijke verbleking als gevolg van ongewoon warme
oceaantemperaturen. Dit jaar lijkt de situatie te verergeren, met nog warmere temperaturen, wat wijst
op een mogelijk ernstiger effect op de gezondheid van koraal en koraalbleking op grotere schaal. De
huidige temperatuurstress is al begonnen (eerder dan normaal), hoewel sommige koralen nog niet
volledig zijn hersteld van het verblekingsevent van vorig jaar.
Beschermende maatregelen
Ondanks de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, bieden de inspanningen voor
natuurbehoud een sprankje hoop. Verschillende organisaties in de Nederlandse Cariben zetten zich in
voor het beschermen van koraalriffen door middel van beschermd gebiedsbeheer, onderzoek, behoud,
educatie en herstelinitiatieven. De gecombineerde inspanningen van natuurbeschermers,
beleidsmakers, wetenschappers en lokale gemeenschappen spelen een cruciale rol bij het behoud van
deze kwetsbare ecosystemen. Bekijk hier de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en vind
contactgegevens om mee te doen.
Lokale bedreigingen aanpakken en veerkracht bevorderen
Naast de wereldwijde klimaatverandering dragen lokale factoren zoals ongereguleerde
kustontwikkeling, ontoereikend afvalbeheer en invasieve soorten bij aan de aantasting van koraalriffen.
Ook belemmert onvoldoende duurzame financiering het beheer van natuurbehoud. Het aanpakken van
deze problemen naast inspanningen voor rif bescherming en -herstel is essentieel voor het vergroten
van de veerkracht van koraalecosystemen tegen stressoren zoals toekomstige koraalbleking.
De waarde van koraalriffen
Koraalriffen leveren diensten van onschatbare waarde voor zowel het zeeleven als de menselijke
gemeenschappen. Ze fungeren als natuurlijke barrières, beschermen kustlijnen tegen erosie en

stormschade, terwijl ze ook de visserij- en toerismesectoren ondersteunen die van vitaal belang zijn
voor de economie en het welzijn van de Nederlandse Cariben.

Related posts

Herdenking van overleden collega’s in actieve dienst Defensie Caribisch Gebied

EA News Author

Weersverwachting tot zondag 28 mei 2023

EA News Author

Bevolking Caribisch Nederland in 2023 met bijna duizend toegenomen

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message