ToerismeDutch

Het jaarverslag van de A.T.A. voor 2022 toonde een veel sterker herstel van het toerisme

Ata 2

Op dinsdag 25 april 2023 vond de officiële overhandiging van het Jaarverslag voor 2022 plaats bij de Minister van Toerisme. Volgens de wet van de A.T.A. zijn er elk jaar twee belangrijke momenten, de eerste is het tijdstip van de overdracht van het Jaarverslag met de resultaten van het voorgaande jaar en de tweede is het tijdstip van de overdracht van de begroting voor het volgende jaar. Elk jaar heeft de A.T.A. zich gedwongen om het jaarverslag, inclusief een samenvatting van de resultaten en het werk dat is verricht, en het financieel verslag met de respectieve “goedkeurende verklaring” op te geven.

 

Na ontvangst en goedkeuring van de minister wordt het rapport naar het parlement van Aruba gestuurd voor 10 werkdagen. Na beschikbaarstelling in het parlement kan de Minister van Toerisme zijn formele goedkeuring verlenen aan het A.T.A. Jaarverslag.

Begroting 2022 en resultaten 2022

De begroting voor 2022 werd in oktober 2021 overhandigd, terwijl er nog niet veel duidelijkheid is over het herstel van het toerisme in 2022. Terugkijkend is het herstel zeer bevredigend; het aantal bezoekers is bijna volledig hersteld, en nog belangrijker is dat de inkomsten die door toerisme worden gegenereerd veel hoger zijn dan in 2019. De A.T.A. heeft zich als doel gesteld een herstel van 95% te bereiken voor deze laatste indicator in 2022 en heeft een herstel van 118% in Tourism Receipts in 2022 bereikt in vergelijking met 2019.

 

Ondanks de verschillende uitdagingen in het eerste kwartaal van 2022, is de Amerikaanse markt echter geslaagd om haar capaciteit te vergroten en is het bijna volledig hersteld ten opzichte van 2019. Voor de cruise-industrie duurde het langer om te herstellen, met een herstel van 73% in vergelijking met 2019 in 2022.

Financieel gezien was de inkomsten van A.T.A. 16% hoger dan de budgetten, terwijl de uitgaven 17% lager waren dan de budgetten, onder meer omdat verschillende activiteiten werden stilgelegd in het eerste kwartaal van 2022, waarin Omicron het reizen beïnvloedde.

 

Focus op balans

Als onderdeel van het herstel van 2022 blijven we onze inspanningen richten op de toekomst van Aruba als bestemming, om een evenwichtige en duurzame groei te garanderen in de komende jaren. Dit is zeker een moeilijke taak, maar het is een prioriteit voor de A.T.A., zowel op het niveau van advocacy als op het niveau van investeringen. A.T.A. richt zich op het werken aan haar kant om Aruba duurzaam te kunnen ontwikkelen.

 

Fiscale hervorming 2022

Aruba introduceerde een belastinghervorming begin dit jaar, waardoor de kosten van zakendoen stegen door een verhoging van de BTW. Maar voor de A.T.A. betekende de hervorming ook dat het jaar begon met een deel van de toeristenheffing van 7,1% in plaats van 9,5%, terwijl de toeristenheffing steeg van 9,5% naar 12,5%. In het licht van het lagere deel dat de A.T.A. ontvangt, heeft de A.T.A. verschillende belangrijke amendementen op de A.T.A.-wet voorbereid om het risico van deze verandering van het A.T.A.-model te beperken die de A.T.A.-operatie minder effectief zou kunnen maken. Het amendement werd overhandigd aan de Minister van Toerisme. Na een sterk jaar en een sterk eerste kwartaal van 2023, moeten we nu blijven kijken of de situatie weer normaal wordt.

Het hele A.T.A.-team wordt toegejuicht voor hun werk en voor deze prestatie om opnieuw een rapport met een “goedkeurende verklaring” te kunnen afleveren. Ook bedank ik de Raad van Toezicht, Grant Thornton en nog meer bedank ik de Minister van Toerisme voor de nodige zorgvuldigheid die zal worden geleverd bij de herziening en goedkeuring van dit document.

Ata 3 ScaledAta 1 Scaled

Related posts

Controles van de Kustwacht gedurende het Paasweekend

EA News Author

Het Lot van de Hamerhaai: waarom deze haaien een helpende hand verdienen

EA News Author

Biketeam KPCN zichbaar tijdens het waterfestival

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message