DutchBonaire

Robert van de Vechte kandidaat op de lijst van M21: É diferensia voor Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

M21 2

Bonaire is gegroeid de afgelopen jaren en sneller dan we hebben kunnen bijhouden. Wijken zijn uit de grond gestampt, resorts als paddenstoelen opgepopt maar de infrastructuur van Bonaire is nog weinig veranderd.

Het opknappen van de huidige wegen zal zeker helpen maar is absoluut geen oplossing meer. We zullen in deze naar een heel nieuw ontwerp moeten gaan. Maar voordat we dit kunnen doen zullen we eerst moeten kijken naar:

Hoeveel inwoners en bedrijven willen we op Bonaire hebben? Waar gaan deze zich vestigen? Wat gaan deze mensen doen? Zijn ziekenhuis, scholen e.d. hierop voorbereid en wat hebben we hiervoor nodig.

Het centraliseren van overheid en overheids NV’s buiten het centrum opdat deze beter bereikbaar zijn en er voldoende parkeergelegenheid kan worden gerealiseerd.

Als we bv fietspaden aanleggen van de wijken naar de scholen dan hoeven ouders minder files te veroorzaken bij het halen en brengen van hun kinderen. Openbaar Vervoer en schoolbussen voor diegene die te ver wonen of niet op de fiets kunnen komen.

Ontwikkelen van een verkeersschool met oefen terrein waar de kinderen verkeersles krijgen en die afsluiten met een diploma. 

Hierdoor zal de verkeersdruk afnemen en de veiligheid toenemen.

Als we kijken naar woonwijken dan moeten daar faciliteiten zijn voor iedereen zoals bv een buurt centrum en speelplaats voor de kinderen. Deze centrale plaatsen voor de buurtbewoners kunnen voor veel dingen gebruikt worden. Denk bv ivm met vervoer aan een bushalte. Of een computer lokaal waar kinderen hun huiswerk kunnen maken en op internet kunnen.

M21 staat voor onze mensen daarom zijn onze wijken heel belangrijk. Onze wijken vormen di knooppunten van onze infrastructuur. Maar onze wijken zijn ook de knooppunten van onze samenleving. Hier concentreren zich de families. Daarom vind M21 het belangrijk dat de wijken een integrale ontwikkeling moeten doormaken. De wijken moeten fijn zijn om te wonen, b.v. meer groen, veilig zijn voor jong en oud, recreatie en andere faciliteiten bieden. 

Veder wil M21 dat de wijkbewoners meer te zeggen hebben over hun wijk, maar ook meer verantwoordelijkheid nemen voor hun wijk. Er moet een nieuwe indeling komen van de wijken waarbij vooral de nieuwe wijken ook  zodanig worden aangemerkt. En er moeten wijkraden komen voor zover dat door de wijkbewoners gewenst.  

En dit is slechts een paar ideeën welk wij hebben als M21. Daarom hopen wij echt dat M21 uw stem krijgt en deze verbeteringen voor u kunt doorvoeren. Wij zijn er namelijk voor de bewoners van Bonaire.

Related posts

Carnaval is dit weekend in volle gang op Saba, het kleinste eiland van de BES

EA News Author

Aanpassing brandstofprijzen per 9 februari 2024

EA News Author

Kort cursus creatief schrijven

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message