Lokaal/ArubaDutch

Sepot in onderzoek DIP

Ministerio Publico

In juni 2021 ontving het openbaar ministerie informatie waaruit zou blijken dat er bij de DIP (directie infrastructuur en planning) onregelmatigheden zouden plaatsvinden bij de uitgifte van vergunningen en huurgronden. Er zou een ‘gesloten’ computersysteem zijn gecreëerd door de directeur van de DIP, om de onregelmatigheden te onttrekken aan toezicht en controle.

Onder leiding van het OM heeft de Landsrecherche een strafrechtelijk onderzoek ingesteld onder de naam Kukwisa. In dat onderzoek zijn R.H.C., directeur DIP, en ook M. Lopez-Tromp, de toenmalige minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, als verdachten gehoord.

Na uitgebreid en langdurig onderzoek, waarbij er doorzoekingen hebben plaatsgevonden, getuigen zijn gehoord en documenten zijn onderzocht, is het OM tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende bewijs is dat C. zich destijds schuldig zou hebben gemaakt aan ambtsmisbruik. Concreet is bijvoorbeeld niet gebleken van een gesloten computersysteem. 

De verdenking tegen de toenmalige minister is eveneens onterecht gebleken. In de periode dat zij minister was heeft zij uitvoering laten geven aan het regeringsbeleid om (particuliere) huurgronden -ten behoeve van de landbouw- aan de burger ter beschikking te stellen.  

De strafzaken tegen R.H.C. en Lopez-Tromp zijn door het OM geseponeerd. Beiden hebben daarover inmiddels bericht gehad.

Related posts

Saba Island Council voelt zich goed ontvangen in Nederland

EA News Author

Kleine bedrijven kunnen nog drie jaar lang profiteren van toegang tot financiering

EA News Author

Cursus voor de medewerkers van het slachthuis

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message