Lokaal/ArubaDutch

Minister Dangui Oduber: Land Aruba, zorginstellingen en zorgverleners sluiten een historisch zorgakkoord duurzame gezondheidszorg

Land Aruba Zorginstellinge

Historisch Zorgakkoord 

De Minister van Toerisme en Volksgezondheid, dhr. D. Oduber, heeft vandaag samen met zorginstellingen en zorgverleners een historisch Zorgakkoord gesloten om de gezondheidszorg op Aruba verder te verbeteren en ook op langere termijn duurzaam te houden. Het akkoord benadrukt de noodzaak om de kwaliteit en houdbaarheid van de zorg te waarborgen, en omvat maatregelen om de structuur van de zorg te versterken. Partijen zijn vastbesloten hun samenwerking te intensiveren in het belang van de bevolking van het Land Aruba.  

Goed en betaalbaar aanbod, oplossen knelpunten wel nodig

Het Zorgakkoord is tot stand gekomen na intensieve gesprekken tussen de betrokken partijen en met hulp van professor dr. Patrick Jeurissen, gezondheidseconoom van het Radboud UMC in Nederland. Uit vergelijkingen blijkt dat Aruba zowel inwoners als toeristen een uitgebreid pakket zorg te bieden heeft tegen redelijke kosten. Tegelijkertijd moet wel een aantal maatregelen worden getroffen om bestaande knelpunten aan te pakken en de goede en betaalbare zorg ook voor de toekomst te behouden. 

Inhoud Zorgakkoord

In het Zorgakkoord hebben alle partijen zich verbonden aan een aantal principes, van waaruit zij met elkaar zullen samenwerken binnen een budgettair meerjarenkader. Zij hebben een aantal prioriteiten benoemd, zoals de versterking van de eerste lijn, het aanpakken  van een aantal knelpunten zoals bij de spoedzorg, en een intensivering van de aanpak van leefstijl gerelateerde aandoeningen. Deze prioriteiten zullen in de vorm van concrete projecten  worden aangepakt. 

Ter bewaking van de implementatie en voortgang zal een professionele projectorganisatie worden samengesteld. De partijen van dit Zorgakkoord zullen deel uitmaken van een structureel overleg met als taak het  implementeren van dit Akkoord. 

Het Zorgakkoord is een dynamisch document dat in de toekomst met meer partijen kan worden uitgebreid en meer onderwerpen in de zorg kan benoemen en aanpakken. 

Het Zorgakkoord is ondertekend door de Minister van Toerisme en Volksgezondheid van het Land Aruba, het Uitvoeringsorgaan Algemene Ziektekosten Verzekering (UO AZV), de Horacio Oduber Groep (HOH groep), het Instituut Medico San Nicolas (ImSan), de Huisartsen Vereniging Aruba (HAVA), de Arubaanse Specialisten Associatie (ASHA), het Wit Gele Kruis, de Vereniging Apothekers Aruba (VAA), Fundacion Salud Mental Aruba Respaldo en de Directie Volksgezondheid voor het Kwaliteitsinstituut i.o. en het Healthy Lifestyle Center.

Minister Oduber: ‘Ik onderschrijf de doelstellingen van het akkoord, zeker het principe van de patientgerichtheid van de zorg. Ik ben blij dat zorgveld eensgezind is om middels intensieve samenwerking de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de inwoners van Aruba verder te verbeteren en ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.’ 

Met dit Zorgakkoord zetten Aruba, de gezondheidszorgorganisaties en zorgverleners een belangrijke stap in het verder verbeteren van de zorg en het waarborgen van een duurzame gezondheid voor alle inwoners van Aruba.

Related posts

Minister Rocco Tjon: Toerisme georiënteerde politieteams kreeg vier nieuwe Fiets om de veiligheid in het centrum van de stad te verhogen

EA News Author

Samen veilig voorbereid in het oog van de storm

EA News Author

Gumbs vraagt Prime Minister Jacobs over MOU klimaatverandering GEBE

EA News Author

1 comment

Leave a Comment

Whatsapp Message