Bonaire

BES-eilanden doen beroep op Europa

Image001 7

KRALENDIJK,Bonaire

Het Bestuurscollege van Bonaire heeft samen met de bestuurders van Sint Eustatius en Saba een beroep gedaan op de Europese Commissie om een noodfonds te stichten ten behoeve van landen en gebieden overzee (waartoe de BES-eilanden behoren) om de sociale en economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden.

Bonaire, Sint Eustatius en Saba hebben in een brief aan EU-commissaris voor Internationale Partnerschappen Jutta Urpilainen het belang benadrukt van de op 17 april door het Europees Parlement aangenomen resolutie van de leden Rafaela en Bijoux waarin de Europese Commissie en de lidstaten wordt gevraagd om een speciaal fonds om de zogeheten LGO’s te ondersteunen bij het verlichten van gevolgen van de coronacrisis.

De eilandbesturen wijzen de EU-commissaris er op dat de vanwege de kleinschaligheid toch al kwetsbare economieën van de eilanden grotendeels tot vrijwel geheel afhankelijk zijn van inkomend toerisme. ,,De sociale en economische impact van de coronacrisis op onze samenlevingen is buitengewoon groot en, naar wij vrezen, langdurig. Het herstel van het toerisme zal immers meer tijd vergen dan in andere sectoren”, aldus de brief.

De drie openbare lichamen dringen er bij Urpilainen op aan de procedures eenvoudig te houden zodat aanvragen snel kunnen worden afgehandeld. Ook pleiten zij ervoor de LGO’s in aanmerking te laten komen voor andere (stimulerings)fondsen van de EU waarvan zij tot nu toe uitgesloten zijn.

De drie hebben tevens een gezamenlijke brief gestuurd naar staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De bewindsvrouw heeft binnenkort een videoconferentie met met haar Europese collega’s over de gevolgen van de coronacrisis voor het toerisme. De BES-besturen hebben Keijzer verzocht bij dit overleg aandacht te vragen voor de situatie van de Caribische delen van het Koninkrijk en te bepleiten dat de EU haar fondsen openstelt voor de LGO’s.

Ook hebben de eilanden gevraagd toegang te krijgen tot de kennis en ervaring van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) dat op dit moment samen met marketingexperts werkt aan een hersteloffensief voor de Nederlandse toerismesector in de periode na versoepeling van de coronamaatregelen. ,,Actieve ondersteuning zal er aan bijdragen dat het herstel van het inkomend toerisme en daarmee tevens van onze lokale economieën wordt bespoedigd”, aldus de bestuurders van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

,,Het is van het grootste belang ons bedrijfsleven door deze crisis heen te helpen. Daarvoor is meer nodig dan het steunpakket van de ministeries en de aanvullende maatregelen van het Bestuurscollege. Daarom kijken wij voor extra financieel-economische steun nadrukkelijk naar Brussel zoals de Europese lidstaten zelf ook doen”, aldus gedeputeerde van Economische Ontwikkeling Elvis Tjin Asjoe.

Image001 7

Related posts

Buriku di Pasku den kampaña di COVID-19

EA News Author

GEZAGHÈBER DI ENTIDAT PÚBLIKO BONEIRU

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message