DutchSint Maarten

Heyliger-Marten vraagt minister van Financiën naar belasting vakanties

Eng Mp Heyliger Marten Questions Minister Of Finance On Tax Holidays

In een brief aan de minister van Financiën, de heer Ardwell Iron, parlementslid Grisha Heyliger-Marten heeft vijf vragen ingediend over de toekenning van belastingvakanties en/of andere fiscale concessies door de regering van St. Martin sinds het in 2020 in functie kwam.

In haar brief van 15 september 2023 stelde Heyliger-Marten de volgende vragen aan de minister:

Hoeveel verzoeken om belastingvakanties en/of andere fiscale concessies heeft de regering ontvangen tijdens de huidige regeringsperiode (februari 2020 tot op heden)?

Hoeveel van deze verzoeken werden ingewilligd, zo ja?

Indien verzoeken werden ingewilligd, aan wie werden ze ingewilligd en wat was de reden/rechtsgrondslag daarvoor?

Heeft de overheid momenteel een beleid met betrekking tot belastingvakanties en/of (andere) fiscale concessies?

Indien een dergelijk beleid bestaat, is het dan alleen van toepassing op buitenlandse investeerders/ondernemingen of ook op lokale investeerders?

“In het licht van de lopende belastinghervormingsplannen van de regering, of beter gezegd “belastingverbeteringsplannen”, zoals de minister van Financiën de veranderingen in het belastingstelsel heeft genoemd, is het belangrijk om een idee te krijgen van wat de acties en het beleid van de regering zijn geweest en momenteel zijn met betrekking tot belastingvakanties en andere fiscale prikkels”, zei Heyliger-Marten in een persbericht op zondagavond.

 Dit soort prikkels kan een   tweesnijdend zwaard zijn . Als ze op de juiste manier worden toegepast, kunnen ze het land ten goede komen, maar zo niet, kunnen ze meer kwaad dan goed doen. Het is de bedoeling dat het Parlement de antwoorden van de minister van Financiën ontvangt overeenkomstig artikel 69 bis van het Reglement van orde van het Parlement”, concludeerde Heyliger-Marten. 721news.com

Related posts

Twee lichamen gevonden op het strand van Guana Bay

EA News Author

Uitnodiging van Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) voor participatie bij de wetswijziging Wolbes en FinBes

EA News Author

Pleitwedstrijd op Saba Comprehensive School

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message