PolitiekDutch

IMF en Wereldbank blijven Aruba helpen met technische hulp om zich te herstellen van de pandemie

Imf Spring Meetings 01

Vanuit het oogpunt dat Aruba niet in aanmerking komt voor speciale fondsen van het IMF en de Wereldbank. Tijdens zijn reis naar de IMF Spring Meetings in Washington DC, ontmoette minister Maduro de vertegenwoordigers van het Koninkrijk der Nederlanden bij het IMF, Mr. Paul Hilbers en bij de Wereldbank, Dat is David. De president legde uit hoe het gaat met het herstel van Aruba, wat de uitdagingen zijn voor ons en wees erop dat Aruba, net als veel andere landen, speciale fondsen zoekt om zich te herstellen van de pandemie.

Minister Maduro legde uit dat Aruba op zoek is naar een manier om onze portefeuille van buitenlandse schuld beter te organiseren. Voor Aruba, dat geld op de internationale markt heeft, is het belangrijk om onze buitenlandse schuld te organiseren op een manier die het betalingsvermogen van ons land niet beïnvloedt. Aruba heeft een goede trackrecord in het betalen van zijn schulden en staat bekend op de markt als een serieuze en voorzichtige bank. Om de pandemie te overwinnen, heeft Aruba echter 916 miljoen florin aan schulden aan Nederland gecreëerd die moeten worden terugbetaald. Aruba is op zoek naar opties om deze schuld te refinancieren op een manier die het betalingsvermogen van ons land niet beïnvloedt. Aangezien het IMF en de Wereldbank verschillende programma’s hebben om landen te helpen de schade van de pandemie te overwinnen, besloot minister Maduro om het onderwerp van de herfinanciering van de schuld van Aruba in het algemeen en in het bijzonder de schuld aan Nederland aan te pakken met de vertegenwoordigers van het Koninkrijk Nederland bij het IMF en de Wereldbank.

Aruba kan hulp krijgen in de vorm van technische bijstand
Het is duidelijk dat Aruba niet kan rekenen op speciale fondsen van het IMF of de Wereldbank om te helpen in de herstelfase van de pandemie en om onze buitenlandse schuld te refinancieren. Omdat Aruba deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden een donor is van het IMF en de Wereldbank, kunnen de landen in het Koninkrijk zelf niet op de hulp van deze speciale fondsen rekenen. Het enige waarop Aruba kan rekenen, is de hulp in de vorm van Technische Hulp van het IMF en de Wereldbank. Aruba heeft de afgelopen tijd veel technische steun gekregen op fiscaal, budgettair gebied en telt elk jaar de economische en financiële evaluatie van de Article IV Mission van het IMF. Ook dit jaar zal de Wereldbank Aruba helpen met een ‘Expenditure Review’, waarin technische bijstand wordt verleend om de overheidsuitgaven te beoordelen en aanbevelingen te doen over hoe deze efficiënter en effectiever kunnen worden georganiseerd met het doel om de overheidsuitgaven te verminderen.

Imf Spring Meetings 02

Related posts

Meneer. Wendy Calmes van ABVO werd voorzitter van CCvV

EA News Author

Defensie Caribisch gebied versterkt internationale samenwerking tijdens oefening Tradewinds

EA News Author

Weersverwachting dinsdag 15 mei 2023

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message