CuracaoDutch

SER adviseert over belastingvoordelen voor online goksector

Ser

 De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op 13 maart jongstleden een advies uitgebracht aan de minister van Financiën over een voorgesteld landsbesluit dat beoogt de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (LBI) te herzien. Dit initiatief van de minister, gedreven door de noodzaak tot economische diversificatie en het aanjagen van investeringen, stelt voor om de online goksector op te nemen binnen het fiscale stimuleringskader van de LBI. 

In het conceptlandsbesluit wordt het potentieel van ‘kansspelen op afstand’ om bij te dragen aan de economische groei en het algehele welzijn van Curaçao benadrukt, in lijn met strategische nationale beleidsdocumenten. Deze stap zou niet alleen nieuwe investeringen kunnen aantrekken, maar ook bestaande economische sectoren kunnen versterken en de sociaaleconomische dynamiek van het eiland positief kunnen beïnvloeden.

In het recente verleden heeft de SER, het tripartiete adviesorgaan, dat zowel de regering als de Staten van Curaçao adviseert, diverse belangrijke aanbevelingen gedaan omtrent voorgenomen wet- en regelgeving voor de online goksector.

Related posts

Defensie Caribisch gebied versterkt internationale samenwerking tijdens oefening Tradewinds

EA News Author

Politieman aangehouden in verband met onderzoek

EA News Author

Nina Zander politiek adviseur en woordvoerder van DCNA voor de zes Nederlandse Caribische eilanden

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message