BonaireDutch

Samenwerkingsovereenkomst tussen CMK en SAPC

Akuerdo Di Ekadk Firma Ku Skol Amplio Papa Cornes

In het kader van de eilandbrede uitrol van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), werd afgelopen maandag 15 mei de samenwerkingsovereenkomst tussen penvoerder Stichting Art Culture Education (ACE) en Scol Amplio Papa Cornes (SAPC) ondertekend. Hiermee werd SAPC de eerste, maar zeker niet de laatste basisschool op Bonaire die dit partnerschap bezegelde. De afgelopen weken bezocht Segni Bernardina van Stichting ACE al verschillende schooldirecties om de mogelijkheden en voordelen van de regeling CMK te presenteren. Basisscholen die gebruik willen maken van de regeling, worden door Bernardina en zijn stuurgroep met advies, scholing en financiële middelen ondersteund bij het integreren van diverse culturele activiteiten in het lesprogramma.

Daarmee kunnen zij hun kinderen structureel in aanraking laten komen met verschillende kunstdisciplines. De grote waarde die dat heeft voor de ontwikkeling van creatieve, sociale en coöperatieve vaardigheden -belangrijke “21st century skills” in combinatie met burgerschap- en daarmee indirect ook zeker van de cognitieve vaardigheden, wordt steeds meer onderkend in het onderwijs.

Zo ook op SAPC dus: directrice Ilviena Leito Carolina tekende niet alleen letterlijk en figuurlijk voor deze kans met haar handtekening, maar gaf ook direct blijk van haar enthousiasme door meteen vanuit haar team twee interne cultuurcoördinatoren (ICC-ers) voor te dragen. Deze ICC-ers zullen de contacten tussen de school en de cultuuraanbieders gaan leggen en onderhouden. Zij zullen de vraag van de school afstemmen op het aanbod van de cultuuraanbieders en hun team helpen dit te vertalen naar concrete inroostering van lesactiviteiten.

Dat aanbod wordt inmiddels toenemend in kaart gebracht op de zogenaamde Mapa Kultural: de verzamelsite voor alle cultuuraanbieders op Bonaire. De penvoerder spant zich in voor een duurzaam aanbod en probeert zowel gevestigde als nieuwe aanbieders te verbinden aan scholen, om hun cultuureducatieve waarde aan zoveel mogelijk basisschoolkinderen over te brengen. Zo krijgen straks de kinderen op SAPC lessen van o.a. talentvolle lokale kunstenaars, zodat ze geïnspireerd raken en hun eigen talenten kunnen ontdekken en uitproberen. Een prachtig vooruitzicht, aldus de tekenende partners. Bernardina hoopt zeer binnenkort met alle basisscholen een samenwerkingsovereenkomst te hebben, “zodat de kinderen wete

Related posts

De belangrijkste focus van de 2022 winners is welzijn: De winnaars van de Aruba Signature Experience 2022 zijn bekendgemaakt.

EA News Author

Afdeling Publieke Gezondheid sluit teststraat COVID-19 vanaf 6 april 2023

EA News Author

Kustwacht in goede samenwerking met KPA stopt vaartuig met illegalen op zee

EA News Author

1 comment

Samenwerkingsovereenkomst tussen CMK en SAPC - Notisia 365 June 1, 2023 at 9:39 pm

[…] Source link […]

Reply

Leave a Comment

Whatsapp Message