DutchBonaire

Delegatie staten-generaal werkbezoek in teken van natuur, volkshuisvesting en verduurzaming

7O6A7165 1

Afgelopen dagen, 25 tot en met 27 februari, is de Delegatie Staten-Generaal op werkbezoek op Bonaire geweest. De delegatie Staten-Generaal, van de vaste

commissies voor Koninkrijksrelaties, bestaande uit Tweede en Eerste Kamerleden, hebben tijdens dit bezoek gesproken met het Centraal Dialoog en met Arxen Alders (Programmanager NMBP), Joselito Statia (Projectmanager Wegenprogramma) en Sabine Engel (Mangrove Maniacs) over natuur, volkshuisvesting en verduurzaming.  

Belangrijke speerpunten in deze gesprekken waren de waterbeheerknelpunten, de natuurlijke uitstroompunten en wateropvang, kustbescherming in relatie tot de stijgende zeespiegel, verduurzaming door waterbeheer, de bescherming van de mangroves, de invloed van erosie op de Ramsar (wetlands) en de bedreiging van sargassum op de natuur. Naast de vele topics omtrent natuur, verduurzaming en gevolgen van klimaatverandering is er ook veel gesproken over huisvesting. In samenwerking met FCB heeft de delegatie kunnen zien welke inzet er nu wordt gepleegd om kwetsbare doelgroepen te huisvesten en specifiek de woningbouwprojecten die voor nieuwe en betere sociale huisvesting zorgen. Het gaat om nieuwbouw, rennovatie en de inzet voor betere huisvesting.

Het werkbezoek is afgetrapt met een walking diner met de gezaghebber, de leden bestuurscollege en de leden eilandsraad. De volgende dagen van het werkbezoek betrof verschillende programma onderdelen waarin de hierboven genoemde punten aan bod kwamen. Startend met de presentatie Natuur- en Milieubeleidsplan (NMBP),  de rondleiding water, overstroming, afvalhuishouding, een rondleiding volkshuisvesting en een rondleiding klimaat en verduurzaming. 

Tijdens een van de rondleidingen, over klimaat en verduurzaming, zijn verschillende stops aangedaan over het gehele eiland. Zo is bij De Dam Mona Passage en Degraded Mangroves Lac Bay gekeken naar verlies van vegetatie, top soil, sustainable goatkeeping, invloed op grondwater, mangrovebos, koraalrif, de invloed van erosie, verzilting en verlies van mangroves. Volgende stop was Punta Kalbas, het historische mangrove bos en Lac Ramsar site, die van cultuur historische waarde zijn voor de economie en het toerisme. Op het extractie punt sargassum is gestopt om de delegatie inzicht te geven over de bedreiging van sargassum op de natuur en de problematiek omtrent sargassum disposal. En de East Coast met al haar uitdagingen door de zeespiegelstijging met de toegang tot het pekelmeer en de Ramsar site, geopend in 1986, met haar flamingo broed kolonie. 

Dit is een greep uit een van de programmaonderdelen van het 3-daagse werkbezoek dat veel indruk en inzicht heeft achtergelaten bij de delegatie. Met als resultaat dat Bonaire in de toekomst kan voortborduren op deze door de delegatie verkregen inzichten. In combinatie met meten is weten, kan Bonaire met de juiste begripsvorming in Nederland met hun steun werken aan constructieve en omdenkende oplossingen. 

Related posts

Workshop eu-fondsen voor caribische delen koninkrijk om gezamenlijk kansen te benutten

EA News Author

Afsluiting en certificering van het SME Entrepreneurship Development Program (SEDP)

EA News Author

Weersverwachting tot dinsdag 14 november 2023

EA News Author

1 comment

Leave a Comment

Whatsapp Message