BonaireInternacional

Konsehal Daisy Coffie ku algun misíl M-21 mandá riba kolegio Ehekutivo

Daisy Coffie
Segun Konsehal Daisy Coffie lider di M21a bisa ku a bira un kustumber ku ta rekurí na e asina yamá falta di kapasidat di ehekushon di nos aparato públiko -tirando falta riba e empleado públiko mientras no ta duna sufisiente formashon, tampoko  sufisiente instrumento ni espasio pa bon gobernashon- komo rason pakiko:
– rehabilitashon di nos kareteranan i trahamentu di kareteranan no ta tumando lugá den e tempu deseá;
– no por ehekutá e akuerdo di gobernashon di novèmber 2018 na satisfakshon;
– tin 38 mion dòler surplus akumulá di e presupuestonan 2019, 2020 i mitar di 2021 ku no ta keda ehekutá;
– maneho finansiero a empeorá;
– servisio di komunikashon no ta funshoná;
– diputadonan no ta karga konosementu di desishonnan ku e direktoradonan ta tuma i ehekut;
– servisio na komunidat ta laga hopi di deseá en general.
Na mi humilde opinion ta un manera fásil i barata pa gobièrnu no asumí su responsabilidat di goberná nos isla i esaki ta inakseptabel.
Pa tal rason mi ta hasi e siguiente preguntanan na Kolegio Ehekutivo konforme artíkulo 45 di nos Reglamentu di Órden, ku petishon pa kon-testá esakinan verbal den nos próksimo reunion di Konseho Insular:
1. Na 2018 a kumbiní den Bestuursakkoord ku lo a bini reforma den nos aparato públiko, unda ta hiba e forsa laboral públiko na nivel di optimalisashon den nan trabou huntu ku mobilidat di e rekurso humano eksistente i refuerso nobo pa kumpli ku tareanan di nos aparato públiko na bienestar di nos komunidat Boneriano. Ta eksistí un rapòrt ku ta indiká konkretamente e puntonan fuerte i débil di nos aparato?
2. Si tal rapòrt ta eksistí, Kolegio por kompartí ku Konseho Insular e resultado i rekomendashonnan di tal rapòrt?
3. Kiko Kolegio Ehekutivo a hasi konkretamente pa implementá e rekomendashonnan di e rapòrt aki i ku ki resultado te awor?
4. Kolegio por splika kiko ta e ròl i responsabilidat di e direktornan di e diferente direktoradonan i tin un evaluashon kon nan ta karga e ròl i responsabilidatnan aki?
5. Kiko ta e ròl di e sekretario di Entidat Públiko pa ku supervishon di e direktoradonan?
6. Ki instrumentonan tin o mester tin pa Kolegio Ehekutivo por ehersé kontròl i supervishon ku desishonnan  ta keda ehekutá korektamente?
7. Kuantu vakatura tin habrí na e momentu aki den e aparato públiko i kiko ta ser hasí pa yena e vakaturanan aki?
8. Kuantu presupuesto nos tin pa funshonnan strategiko (p.e. Griffie i asistensia tekniko na Konseho Insular) den nos aparato publiko?
Un otro argumento ku ta usá ta, ku basá riba e prinsipionan di bon gobernashon ku mester keda apliká pa loke ta nos lei- i reglanan i tambe proseduranan interno, desishonnan no ta keda ehekutá.
9. Kolegio Ehekutivo por splika detayadamente ta kua di e prinsipionan aki ta stroba ehekushon adekuá di desishonnan na benefisio di nos komunidat?
10. Ki esfuerso Kolegio Ehekutivo a hasi i/o ta hasiendo pa eduká i forma e kuerpo di empleadonan públiko pa nan ehekutá desishonnan di akuerdo ku prinsipionan di bon gobernashon?
11. Ki instrumentonan legal Kolegio Ehekutivo tin na su disposishon pa apliká sanshonnan pa korigí komportashonnan ku no ta kuadra ku e funshonamentu di  un bon empleado públiko?
12. Kolegio Ehekutivo por kompartí ku Konseho Insular konkretamente kasonan ku ta kai bou di título falta di kapasidat pa ehekushon di e aparato?
13. Awor ku a terminá e konvenio ku e “programmamanager” pa ku ehekushon di e Akuerdo di gobernashon:
– A risibí un overdrachtsrapport di e programmamanager?
– Si ta sí, Konseho Insular lo ke risibi kopia di e rapport aki.
– Si ta nò: dikon no a risibí e rapport?
– Kuantu ta e gastunan ku programmamanager a kosta Boneiru durante e periode di su funshon?
– Kiko ta e maneho di kontinuashon di e Bestuursakkoord i e programmamanager?
– Ta bai tin un evaluashon pa e periode 2018-2021?
14. A introdusí un change team.
– Por informá Konseho Insular ken ta e personanan basá riba nan kualifikashon i eksperiensia ku ta forma parti di e changeteam?
– Konseho Insular por risibí un dokumento spesifikando e tareanan ehekutá dor di changeteam?
– Kiko ta e motibunan ku “change management team” pa servisio di finansa -ku a kosta kasi mei mion dòler- te ainda no a logra mehorá e maneho finansiero?
15. Basá riba e raport CRM-Link a entregá rekomendashonnan ekstenso i profundo. Nos ke sa e desaroyo di e trabou di e kwartiermaker enkuanto partisipashonnan den nos kompanianan estatal.
16. Basá riba e maneho di gobiernu pa independisá tur e NV’s nan i eliminá e kompania Bonaire Holding Maatshappij, nos ke wordu poné na altura di e desaroyo i ehekushon di e maneho  menshoná. Pa ku esaki Konseho Insular lo ke haña un presentashon di e direktor di BHM prome ku fin di e aña aki.
17.  Konseho Insular ke sa status di e kuentanan anual di tur e kompanianan ku ta kai bou di BHM.
18. Konseho Insular ke un inventarisashon di tur propiedatnan di gobiernu ku ta aki bou di kompania BOG NV inkluyendo raportnan di balorisashon (taxatierapport) di kada propiedat.
Kolegio Ehekutivo ta konsiente ku tur loke a keda deskribí aki ta kondusí na un deterioro formal i serio di servisionan ku mester duna komunidat i ku e úniko i solo responsabel pa esaki ta Kolegio Ehekutivo di Boneiru?
Kolegio Ehekutivo ta konsiente ku e forma di prosedé aki di Kolegio Ehekutivo poko poko ta yegando na e punto di negligensia serio di ehekushon di tareanan ku ta korespondé na  Entidat Públiko i ku esaki ta krea un mal esfera entre OLB i CFT di kua nos por drenta un zona di peliger ku por kondusí na intervenshon di gobièrnu di Hulanda?

Related posts

Tourism Corporation Bonaire a organisá ku hopi éksito su promé Taste of Bonaire edishon “Taste is Back”

EA News Author

E delegashon lidera pa James Finies a jega Sint Vincent I Grenadines

EA News Author

Diputado Kroon ta duna señal pa ranka sali ku outomatisashon nobo di biblioteka

EA News Author

1 comment

Leave a Comment

Whatsapp Message