Lokaal/ArubaDutch

Bezoek Minister Christianne van der Wal aan Caribisch deel Koninkrijk

Minister Christianne Van Der Wal

De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, brengt van 3 tot en met 8 oktober a.s. een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vanaf 8 oktober tot 12 oktober zal minister van der Wal vertegenwoordigd worden door Directeur-Generaal Natuur en Visserij, Donné Slangen. De reis staat in het teken van het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030, de internationale conferentie op Aruba over bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio, en het versterken van de samenwerking tussen de landen van het Koninkrijk. 

De bewindsvrouw bezoekt tijdens haar reis Bonaire en Aruba. Daarnaast zal de Directeur-Generaal Saba en Sint Eustatius bezoeken. Tijdens haar bezoek wil de minister graag zien hoe het met de natuur gaat op de eilanden en gaat zij in gesprek met betrokkenen over de voortgang en uitvoering van het Natuur- en milieubeleidsplan. Op Aruba neemt zij deel aan het ministeriele gedeelte van de bijeenkomst van de Cartagena Conventie voor de bescherming van biodiversiteit in de Caribische regio. 

Programma onderdelen

Hieronder staat een aantal hoogtepunten uit het programma.

Het werkbezoek start op Bonaire, waar de minister een bezoek brengt aan het mangrovegebied en herbebossingslocaties. Zij kijkt uit naar een bezoek aan plantage Fontein, een mooi voorbeeld van natuurontwikkeling op Bonaire.

Op Aruba hoopt de minister samen met de ministers van Sint Maarten,  Curaçao en Aruba een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van landbouw, natuur, veterinaire en internationale zaken te ondertekenen. De drie landen gaan kennis delen en samenwerken bij o.a. onderzoek, internationale bijeenkomsten en het maken van een National Biodiversity Strategic Action Plan voor uitvoering van de internationale afspraken die tijdens de COP15 Biodiversiteit in Montréal in december 2022 zijn gemaakt. 

Verder neemt minister Van der Wal op Aruba deel aan de High Level Session van de COP-17 van de Cartagena Conventie. Deze conventie richt zich op het beschermen van de mariene biodiversiteit in de Caribische regio door bijvoorbeeld het aanwijzen van beschermde gebieden en plant- en diersoorten. 

De minister zal ook het  Memorandum of Understanding (MoU) steunen voor de instelling van een coördinatiemechanisme ter bevordering van integraal oceaanbeheer in de Caribische regio. 

Op Saba opent de Directeur-Generaal Slangen namens de  minister het wet laboratory voor het project voor koraalherstel. Dit project is opgenomen in het Natuur- en milieubeleidsplan en in de uitvoeringsagenda van Saba. Ook Sint Eustatius zal gebruik maken van het laboratorium voor de uitvoering van hun koraalherstelproject.  

 Het werkbezoek aan Caribisch Nederland wordt afgesloten met een bezoek aan Sint Eustatius, waar onder meer aandacht is voor erosie (o.a. door vrij grazende geiten), herbebossing en koraalherstel. 

Related posts

Veroordeling voor voormalig minister S. in zaak Avestrus

EA News Author

Minister Dangui Oduber: Land Aruba, zorginstellingen en zorgverleners sluiten een historisch zorgakkoord duurzame gezondheidszorg

EA News Author

Samen op weg naar schoon water voor iedereen

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message