DutchBonaireToerisme

Op Bonaire :Binnenkort laag tarief Toeristenbelasting voor eilandskinderen

Entry Tax

Op dinsdagavond 4 juni is in de Commissievergadering van de
Eilandsraad een voorstel van het Bestuurscollege tot wijziging van de Verordening
Toeristenbelasting 2022 besproken. Dit voorstel wordt op 11 juni in de
Besluitvormende Raad behandeld.
Evaluatierapport
Eind vorig jaar is er een evaluatierapport aangeboden met voorstellen voor
wijzigingen in de Toeristenbelastingverordening 2022. Dit rapport werd op 28
maart behandeld in de commissievergadering Bestuur & Organisatie (B&O), waar
vragen werden beantwoord en de wensen van de Eilandsraad werden
meegenomen.
Wijzigingen
De Commissie was in grote lijnen eens met het evaluatierapport en sprak de wens
uit om drie van de zeven voorgestelde wijzigingen zo spoedig mogelijk in werking
te laten treden, zodat de betreffende doelgroepen hier in de komende
zomervakantie meteen profijt van kunnen hebben.
Op dinsdag 4 juni zijn in de Commissievergadering van de Eilandsraad de eerste
drie 'prioritaire' uitgewerkte wijzigingen van de Toeristenbelasting behandeld. De
streefdatum voor invoering van deze wijzigingen is 1 juli 2024. Deze wijzigingen
zijn:
1. Een verlaagd tarief van $10 voor eilandskinderen die niet op Bonaire
wonen.
2. Een vrijstelling voor alle Bonairiaanse studenten die in het buitenland
studeren.
3. Een verlengde geldigheid van de belasting tot één maand.
Reactie van de Eilandsraad

De Eilandsraad reageerde op 4 juni positief op de drie uitgewerkte korte termijn
wijzigingen, welke nu op 11 juni in de Besluitvormende Raad worden behandeld.
Er zijn nog een paar andere wijzigingen voorgesteld, die meer tijd nodig hebben
om naar uitvoerbaarheid en juridische haalbaarheid te worden uitgewerkt. De
ingangsdatum van deze wijzigingen zal per eilandsbesluit worden bepaald.
Alle genoemde wijzigingen zijn tussentijdse wijzigingen vooruitlopend op de
algehele herziening van de Toeristenbelasting waar op langere termijn naar wordt
toegewerkt.

Bestuurscollege
Gedeputeerde Abraham geeft aan: "Daar waar de meeste bezoekers naar Bonaire
komen voor vakantie of ontspanning, zijn de bezoeken van eilandskinderen vaak
gericht op familiebezoek en terugkeer naar het eiland. Het is erg fijn dat we ze
hopelijk al voor de zomervakantie een verlaagd tarief van de Toeristenbelasting
kunnen aanbieden

Related posts

Aruba lekker goed tijdens het grote paasweekend

EA News Author

Tourism Corporation Bonaire kijkt terug op een succesvolle jaarlijkse Bonaire Tourism Summit

EA News Author

Speciale editie Bon Bini Bonaire – slotakkoord afscheid van Rijna

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message