DutchNederland

Prinsjesdag Op 19 september leest de Koning de troonrede voor in de Koninklijke Schouwburg

Dia Di Prinsesa. Dia 19 Di September E Rei 1 1

Daarna overhandigt de minister van Financiën het traditionele koffertje, met daarin de rijksbegroting en Miljoenennota, aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.  Prinsjesdag 2022: minister van Financiën Sigrid Kaag met het bekende koffertje, dat (via een bode) wordt overhandigd aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp. 

Wat gebeurt er op Prinsjesdag?

Op Prinsjesdag spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Vanwege de renovatie van het Binnenhof gebeurt dit in de Koninklijke Schouwburg in plaats van de Ridderzaal. Daarna biedt de minister van Financiën de Miljoenennota en de rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Op Prinsjesdag 2023 is het kabinet demissionair, maar dat heeft geen gevolgen voor deze tradities. 

Leden van de Staten-Generaal’ 

Namens de regering spreekt koning Willem-Alexander de troonrede uit. Deze begint altijd met de woorden: ‘Leden van de Staten-Generaal’. Dit zijn de leden van de Eerste en de Tweede Kamer samen. Tijdens het voorlezen van de troonrede zijn ook onder andere de leden van het Koninklijk Huis en het kabinet aanwezig. Uit de troonrede blijkt hoe het land er volgens de regering voor staat en wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar. Iedere minister heeft voor zijn eigen beleidsterrein een bijdrage geleverd voor de troonrede. De minister-president bespreekt de tekst daarna met de Koning. 

Commissie van in- en uitgeleide

Vera Bergkamp, de Voorzitter van de Tweede Kamer, heeft tijdens de Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer een bijzondere rol. Ze is voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide. Samen met een aantal leden van de Eerste en Tweede Kamer begeleidt ze de leden van het Koninklijk Huis bij hun aankomst en vertrek uit de Koninklijke Schouwburg. De griffier van de commissie van in- en uitgeleide roept bij binnenkomst in de zaal: ‘De Koning!’. De aanwezigen gaan dan staan.

Aanbieding koffertje

De overhandiging van de Prinsjesdagstukken uit het koffertje van de minister van Financiën is ook een traditioneel hoogtepunt van Prinsjesdag. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegroting voor het komende jaar. Kamervoorzitter Vera Bergkamp neemt het koffertje in ontvangst in de plenaire zaal.

Begrotingscyclus

De woensdag en donderdag na Prinsjesdag volgen de Algemene Politieke Beschouwingen (APB). De fractievoorzitters debatteren dan over de hoofdpunten van de kabinetsplannen. De minister-president voert het woord namens het kabinet. Daarna volgen de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB), waarin de financiële consequenties van de plannen uitgebreid worden besproken. In de maanden hierna behandelt de Kamer de begroting van elk ministerie afzonderlijk. TWEEDEKAMER.NL

Dia Di Prinsesa. Dia 19 Di September E Rei 4 1Dia Di Prinsesa. Dia 19 Di September E Rei 2 1Dia Di Prinsesa. Dia 19 Di September E Rei 3

Related posts

Aruba Tourism Authority viert 40 jaar aanwezigheid in Colombia

EA News Author

Het Centraal Bureau van Statistiek en het Census team zijn klaar om Census23 te starten

EA News Author

Gumbs vraagt Prime Minister Jacobs over MOU klimaatverandering GEBE

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message