BonaireDutch

Wij moeten onze lokale mensen empoweren om sleutelposities in te nemen

Daisy Coffie Di M21

Het eilandsraadslid Daisy Coffie voor M21 brengt naar voren dat zij kennis heeft genomen van een bepaalde ontwikkeling, waarbij onze eigen mensen steeds minder in aanmerking komen voor sleutelposities in onze gemeenschap. Daisy Coffie: ‘Wij hebben er op zich niets tegen dat wanneer mensen gezocht worden voor bepaalde functies, deze ingevuld worden met mensen uit het buitenland, omdat zij schijnbaar beter gekwalificeerd zijn. Maar het moet kunnen dat samen met deze personen, bij wijze van counterpart dus, lokale mensen aangesteld worden (mensen uit de regio die meer affiniteit hebben met ons eiland, onze cultuur, onze taal, onze mensen), zodat zij zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden om zelf de functie over te nemen op het moment dat de gelegenheid zich voordoet.’

Daisy Coffie beargumenteert verder: ‘Als onze mensen niet voldoende gekwalificeerd zijn, moeten wij bereid zijn om in hen te investeren, zodat zij daadwerkelijk de gewenste kwalificaties kunnen halen. Wij hebben begrepen dat er bijvoorbeeld 4 vacatures waren bij de SGB: financiële administratie, HRM, ICT en voorzitter van het College van Bestuur, waar al twee vacatures zijn ingevuld door Europese Nederlanders. Wij geloven dat voor de twee functies die nog ingevuld moeten worden, het op zijn plaats is om in overweging te nemen om lokale mensen te benoemen en als er geen enkele lokale persoon beschikbaar is die voldoende gekwalificeerd is voor deze functies, lokale mensen te zoeken en hen voor te bereiden om te zijner tijd de functies over te nemen.’

De huidige stand van zaken analyserend, wijst mw. Coffie op de volgende belangrijke punten waar rekening mee gehouden moet worden om lokale mensen te benoemen:

  1. Expertise alleen is niet de sleutel tot een succesvolle carrière. Kennis van onze taal, onze cultuur, ons eiland en onze mensen is net zo belangrijk of zelfs belangrijker dan enkel expertise.
  2. De Europese Nederlander die naar Bonaire komt om te werken, heeft bijna 3 jaar nodig om te integreren en zich onze cultuur en ons systeem eigen te maken.
  3. Voordelen om onze eigen mensen in sleutelposities te benoemen zijn onder andere: communicatie in onze eigen taal, continuïteit, kennis blijft op Bonaire, besparing op verhuiskosten, een lokaal persoon kan meteen aan de slag en heeft al een goede band met de samenleving, onze cultuur en onze taal.
  4. De benadering naar de inwoners toe die alleen Papiamentu en Spaans praten gaat bovendien veel gemakkelijker. In het geval van de SGB (en andere scholen): onze leerlingen moeten al teveel barrières het hoofd bieden, zeker de taalbarrière. Het heeft geen enkele zin om nog meer barrières voor hen op te werpen. 

Tot slot concludeert Daisy Coffie: ‘Er moet actief beleid komen om onze eigen mensen op sleutelposities te krijgen in onze samenleving. Wij zijn van mening dat de SGB op dit moment een voorbeeld kan stellen: als er lokale sollicitaties zijn voor de functies die nog open staan, is het op zijn plaats om zich in te spannen, rekening houdend met de bovengenoemde punten, om deze functies in te laten vullen door lokale mensen.’

Related posts

17 augustus, een dag die KPCN Bonaire nooit meer zal vergeten

EA News Author

Samenwerking UMC Utrecht en HOH werpt vruchten af voor patiënt en professionals

EA News Author

Interval International verlengt langetermijnovereenkomst met Caribbean Market Leader – Divi Vacation Club

EA News Author

1 comment

Leave a Comment

Whatsapp Message