LocalHulanda

Tweede Kamerlid Jorien Wuite brengt bezoek aan de Parkietenbos dump

Groepsfoto Bezoek Jorien Aan 1

Tweede Kamerlid mw. Jorien Wuite, met Caribische wortels, bracht op 9 januari 2023 een bezoek aan de recentelijk gesloten Parkietenbos dump. Dit, terwijl minister Arends, verantwoordelijk voor de dump en afvalbeheer in Aruba, op hetzelfde moment in het bestuurskantoor een besloten vergadering hield met een selecte groep NGO’s die hij informeerde over hoe verder na de sluiting van de Parkietenbos dump.  De bijeenkomst ter plekke werd door buurtbewoner, milieuactiviste en juriste mw. Anouk Balentina georganiseerd. Samen met buurtbewoners, waaronder mw. Marjorie Vermeer en NGO Stichting Rainbow Warriors Core, die niet uitgenodigd waren door de minister, gaven zij aan mw. Wuite uitleg over de werkelijke stand van zaken. Ook mr. dr. Ryçond R. Santos do Nascimento (AVP), de Arubaanse parlementariër die zich volledig in dit dossier heeft ingewerkt, voegde zich naderhand bij het gezelschap ter ondersteuning van de buurtbewoners die jarenlang met de milieuproblematiek te kampen hebben.

Dhr. Milton Ponson, als vertegenwoordiger van de Stichting Rainbow Warriors Core die al jaren de afval- en milieuproblematiek, ook op internationaal niveau aanvecht, gaf een korte inleiding over de historie van de dump en diverse acties die al gevoerd zijn.  Vervolgens kwam aan de orde de juridische strijd van mr. Balentina om de dump gesloten te krijgen, hetgeen eindelijk per 1 januari j.l. gebeurd is. Ook met andere buurtbewoners ging mw. Wuite uitgebreid in gesprek. Er werd nadruk op gelegd dat de vrees onder de buurtbewoners nog heerst en dat de aanslag op hun gezondheid en leefmilieu nog niet voorbij is. Immers, de dump staat nog steeds in brand, de vuilverbrandingsoven (incinerator) draait nog op volle toeren en braakt stank en gevaarlijke gassen uit. Door continue toevoer van rioolslib vanuit de defecte RWZI is er enorme vliegenoverlast hetgeen mevr. Wuite bij haar bezoek in persoon ook meteen kon ervaren. Er is bovendien van alles mis met de vergunning van de incinerator, die in strijd met de ROPV aldaar opereert. Er is geen toezicht en handhaving van de minimale regels. Een normenkader en transparant beleid ontbreekt. Tijdens het bezoek kon mevr. Wuite tevens waarnemen hoe de incinerator zwarte rook uitstootte terwijl er bovendien, in strijd met de hindervergunning, geen rode vlag bij de windvaan was geplaatst. Verder zijn ook diverse andere onderwerpen aangekaart, zoals de impact van het huidige afvalbeheer op het toerisme en de impact van het toerisme op het milieu, het ontbreken van milieuwetgeving en het uitblijven van een gezondheidseffectenonderzoek. Ook het feit dat tot op heden geen concreet sluitings- en nazorgplan aan bewoners/direct belanghebbenden is voorgelegd, alsmede het feit dat de minister belanghebbenden weerhoudt van informatie omtrent de instanties die belast zullen worden met de sanering is zorgwekkend. Het duidt ernaar dat de minister liever studentjes of wie dan ook inschakelt terwijl juist RIVM de instelling is met de nodige expertise en objectief kan onderzoeken en adviseren. Afval- en milieubeheer is een serieuze zaak waarbij ook mensenrechten op het spel staan. In Sint-Maarten is wel het RIVM ingeschakeld ter sanering van de dump aldaar. Het kan niet zo zijn dat binnen het Koninkrijk der Nederlanden mensenrechten in de diverse landen anders worden beschermd.

Mw. Wuite werd verzocht om in de Tweede Kamer deze problemen en de ernst ervan onder de aandacht te brengen van de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, mw. Van Huffelen, met verzoek om op grond van artikel 43, tweede lid van het Statuut in te grijpen om het bestuur van Aruba te dwingen op korte termijn daadwerkelijk adequate en geëigende maatregelen te treffen, mede gezien het hier om aantasting van de mensenrechten van de buurtbewoners betreft. 

Ontmoeting Bij De Parkietenbos Mevr. Jorien Wuite En Milieuactiviste Anouk Balentina..
_autotone

Anouk En Jorien Ingang Dump
_autotone

Ontmoeting Bij De Landfill ..
_upscale

Groepsfoto Bezoek Jorien Aan 1

Related posts

Parlamentario Endy Croes: Ministerio Publico “under fire” den pueblo Casonan di Avestruz di Benny Sevinger, Wasmachine di Mike Eman y IBIS di Paul Croes ta causando desgusto

EA News Author

Pastor Marcel Balootje: Rabia y odio den bo curazon ta haci bo ciego

EA News Author

Prome minister a keda sumamente impresiona cu e bunita presentacion muchanan di kleuter di princes amalia

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message