DutchBonaire

Bonaire nam deel aan SIDS4-conferentie

Conferencia International

Gedeputeerde Anjelica Cicilia, beleidsadviseur milieu Johanna
Garming en student Noah Hassan waren in Antigua & Barbuda om deel te nemen
aan de vierde internationale Small Island Development States (SIDS4) conferentie.
Deze conferentie, georganiseerd door de Verenigde Naties, wordt eens in de 10
jaar gehouden en speelt een belangrijke rol bij initiatieven zoals het Akkoord van
Parijs uit 2015.
Focus op klimaatadaptatie
De conferentie behandelde belangrijke onderwerpen zoals klimaatverandering,
verlies aan biodiversiteit, behoud van de oceaan, vermindering van rampenrisico’s
en toegang tot financiering. Voor Bonaire lag de focus op klimaatadaptatie.
Nieuwe inzichten voor Bonaire
Het participeren in de verschillende sessies en paneldiscussies leverde veel
nieuwe inzichten op. Gedeputeerde Cicilia vertelde: “Denk aan het hergebruik van
sargassum als kunstmest of biofuel. Ook het vergroten van onze
mangrovegebieden is belangrijk, omdat deze de kustlijn versterken en veel CO2
opnemen.”
Praktische stappen voor Bonaire
Een belangrijke stap voor Bonaire is het herstel en de versterking van het
natuurlijke systeem om toekomstige milieueffecten te verminderen en de
veerkracht tegen overstromingen te vergroten. Dit omvat:
 Revitalisering van saliñas, dammen en rooien om de wateropvangcapaciteit
te vergroten.
 Toevoeging van meer vegetatie voor meer retentiecapaciteit.
 Herstel en onderhoud van infrastructuur.

Deze maatregelen creëren meer kansen voor landbouw en voedselzekerheid,
verbeteren de voeding en dragen bij tot het verlagen van de kosten van
levensonderhoud.
Jonge vertegenwoordigers
Student Noah Hassan vertegenwoordigde de jongeren van Bonaire tijdens SIDS4.
“Ik ben er trots op dat ik de jongeren van Bonaire heb kunnen vertegenwoordigen.
Het advies dat wij als jongeren hebben gegeven, wordt de kern van het nieuwe
Center of Excellence,” aldus Noah. Hij kreeg deze kans van het openbaar lichaam
Bonaire omdat hij met zijn team het jeugddebat had gewonnen. Gedeputeerde
Cicilia benadrukte: “Jeugdparticipatie is heel belangrijk. Zij zijn degenen die de
gevolgen van onze acties zullen dragen. Hun kritische inbreng is essentieel.”

Related posts

Fractieleider AVP, Mike Eman: Als ouders geen geld hebben worden de deuren van de school gesloten voor kinderen en jongeren

EA News Author

Permanente delegatie voor de betrekkingen met het Koninkrijk arriveert in Statia

EA News Author

In de maand april wil Directie Volksgezondheid onze gemeenschap informeren over het genieten van een gezond kamp

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message