DutchBonaire

Definitieve vaststelling verkiezingsuitslag is 23 maart 2023

Gezaghebber Stembureau...

Met de voorlopige vaststelling verkiezingsuitslag op kandidaat niveau gisteravond zijn de verkiezingen 2023 bijna ten einde. De opkomst was deze keer ruim 64% voor de Eilandsraad Verkiezingen en bijna 63% voor de Kiescollege Verkiezingen. Na de controle door het Centraal Stembureau zal volgende week op 23 maart 2023 zal de uitslag definitief worden vastgesteld. 

De bekendmaking van de voorlopige uitslag op partij niveau was aan het einde van de avond van de verkiezingsdag. De voorlopige uitslag op kandidaat niveau is in de avond de dag erna gedaan. Dit is vanwege de hantering van de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen. Groot voordeel is dat de leden van de stembureaus niet onder tijdsdruk na een verkiezingsdag met beperkte faciliteiten alle stemmen op kandidaat niveau hoeven te tellen. De stemmen zijn centraal onder toezicht in gesloten stembussen verzameld en op één centrale plaats. De volgende dag zijn deze onder toezicht door geteld op kandidaat niveau. Deze telling wordt niet gedaan door de leden van het stembureau die de dag ervoor de telling op partij niveau hebben gedaan.   

De definitieve vaststelling is op 23 maart na het doorlopen van het controleprotocol, onderzoeken van meldingen en vaststelling bevindingen. Tot dinsdag 21 maart 10.00 is er de mogelijkheid om melding te maken of bezwaar in te dienen, dat is tot maximaal 48 uur voor de zitting  van het centraal stembureau. Het centraal stembureau controleert de meldingen die onderbouwd en schriftelijk zijn gedaan binnen de gestelde tijd. Indien noodzakelijk geeft het centraal stembureau opdracht aan het stembureau openbaar lichaam om een nieuwe zitting te houden. Het stembureau onderzoekt de bevindingen die het centraal stembureau heeft aan de hand van de meldingen en voert indien nodig een gedeeltelijke of gehele hertelling uit. Hertelling wordt alleen gedaan indien de bevindingen ook van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling. Eventuele correcties die dan geconstateerd worden zullen in een corrigendum worden vastgelegd. Vervolgens wordt een PV (proces verbaal) opgesteld, gepubliceerd en overdragen met de benodigde stukken aan het centraal stembureau. 

Related posts

Concrete stappen na excuses Slavernijverleden

EA News Author

Samenwerking vreemdelingenketen Caribisch Nederland verbeterd

EA News Author

5 Nieuwe Doping Control Officer voor ARUNADO

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message