Lokaal/ArubaDutch

Eerste concrete stap gezet naar gezamenlijke zorg-cao BES-eilanden

Pasonan Concreto Pa Un Cla Health Care Pa E Islanan Bes

De vijf zorgwerkgevers en drie betrokken vakbonden op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) willen komen tot één gezamenlijke cao voor de zorg op de BES. Tijdens het driedaagse overleg dat medio mei plaatsvond hebben Fundashon Mariadal, Sint Eustatius Health Care Foundation, Sint Eustatius Auxiliary Home, Mental Health Caribbean en Saba Cares, met de vakbonden AFBW, All for 1 en SUPLUA een harmonisatieslag gemaakt, waardoor vanaf nu gelijk werk, gelijk beloond wordt.

Het overleg vond plaats op St. Maarten en zal in september dit jaar vervolgd worden. Partijen willen dan concrete afspraken maken over de nieuwe cao: de CAO ZORG BES, die voor (in eerste instantie) de vijf werkgevers en diens medewerkers gaat gelden.

Met de harmonisatieslag zijn de belangrijkste primaire arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken die de twee bestaande, nu nog afzonderlijke, cao’s van Fundashon Mariadal en de zorgorganisaties op Saba en Sint Eustatius, kennen. De cao-partijen hebben de ambitie met de nieuwe CAO ZORG BES vastgesteld. Daarnaast is de structuur van de nieuwe cao geformaliseerd. Naast gelijke -primaire- arbeidsvoorwaarden ongeacht waar er gewerkt wordt op de BES, biedt de structuur ook ruimte voor het vastleggen van eiland-specifieke aspecten.

Cao-partijen hebben voorts afgesproken een technische commissie op te stellen. De technische commissie zal de komende maanden nauw samenwerken aan de inhoudelijke voorbereiding van de CAO ZORG BES zodat onderhandeling in september kan plaatsvinden.

Together we are stronger
Het overleg van de cao-partijen was een vervolg op de conferentie “Together we are stronger”, die zij in juli 2022 op St. Maarten hebben gehouden. In die conferentie hebben partijen vastgesteld dat de personeels- en arbeidsmarktvraagstukken waarmee ieder eiland te maken heeft alleen gezamenlijk effectief kunnen worden
opgepakt.

De zorgorganisaties ondervinden een toenemende druk van een tekort aan personeel. Dit vindt zijn weerslag op de kwaliteit en continuïteit van zorg en onderstreept de urgentie om gezamenlijke stappen te nemen. De harmonisatie van de (primaire) arbeidsvoorwaarden bij de vijf zorgorganisaties is een belangrijke stap
voortwaarts. Het geeft mobiliteit een impuls waardoor werken op Saba en Sint Eustatius aantrekkelijker wordt en onderlinge concurrentie tegengegaan.

Ambitie
In september willen partijen de volgende stap zetten; één gezamenlijke cao voor alle vijf de zorgorganisaties en diens medewerkers. Dat doen partijen op basis van een gezamenlijke ambitie die zij met de CAO ZORG BES hebben. Het Coalitieakkoord 2021 – 2025 (Een betere toekomst voor het hele Koninkrijk) geeft partijen een
belangrijk uitgangspunt. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid vormen hierbij de spil, inclusief het streven om Bonaire, Saba en Sint Eustatius een gelijkwaardig deel van Nederland te laten zijn.

De CAO ZORG BES moet nadrukkelijk bijdragen aan kwalitatieve goede zorg aan de bewoners van de BES. Nu en in de komende jaren. Dit door personeel dat goed opgeleid is (en blijft), met een cao die goede, concurrerende, arbeidsvoorwaarden kent en een bijdrage levert aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Voor wat betreft het niveau van de arbeidsvoorwaarden streven partijen naar het niveau van de zorg-cao’s in Europees Nederland en in het bijzonder de Cao Ziekenhuizen, GGZ en VVT.

Related posts

Voor huiselijk geweldsopvang verworven goederen in Saba

EA News Author

Weersverwachting tot vrijdag 03 november 2023

EA News Author

Tourism Corporation organiseert haar derde Taste of Bonaire

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message