DutchBonaire

Het OLB in het gelijk gesteld

Cuba 4

Het gerecht in de eerste aanleg te Bonaire
uitspraak gedaan in het geschil tussen het openbaar lichaam Bonaire en Bonaire
Bayside N.V. (ook wel bekend als Cuba Compagnie).
De rechter heeft het openbaar lichaam Bonaire (hierna: OLB) in deze uitspraak in
het gelijk gesteld over de ‘’betonnen bak’’ die door Cuba Compagnie zelf op het
Wilhelmina plein ten onrechte werd geplaatst.
Cuba Compagnie heeft op 15 mei 2024 uitvoering gegeven aan dit vonnis. In
samenspraak hebben partijen besloten dat Cuba Compagnie zelf de betonnen bak
verwijderd. Cuba Compagnie heeft de overtreding hersteld en voldoet daardoor
aan wet- en regelgeving.

Directie Toezicht en Handhaving is onder andere verantwoordelijk voor het
toezicht houden op wet- en regelgeving conform het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
Bonaire (ROB). Wanneer er voor u onduidelijkheden zijn als het gaat om
vergunningen en/of bouwwerkzaamheden, neem dan contact op met de Directie
Ruimte en Ontwikkeling van het OLB.

Cuba 3

Related posts

De Coast Guard Recruitment Day

EA News Author

Weersverwachting geldig tot vrijdag 31 maart 2023

EA News Author

Weersverwachting tot dinsdag 24 oktober 2023

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message