Lokaal/ArubaDutch

NWO organiseert community conversations op Aruba

Combersacion Aruba Large

Het programma Caribisch Onderzoek van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk
Onderzoek (NWO) ontwikkelt een kennisagenda met inwoners van het Caribisch deel van het
Koninkrijk. Deze kennisagenda brengt in kaart waar de meest urgente maatschappelijke vragen
liggen en hoe wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan antwoorden daarop. In juni en juli
2024 organiseert de NWO publieksbijeenkomsten op de zes (ei)landen om na te gaan of de
inhoud wordt herkend. Maandag 17 juni tot en met vrijdag 21 juni zijn er bijeenkomsten in Aruba.
Impact Hub Aruba
Op dinsdag 18 juni vindt er een ‘community conversation’ plaats bij Impact Hub Aruba. De bijeenkomst
begint om 18:00 uur en zal eindigen om 20:00 uur. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan de
gesprekken. Tijdens de bijeenkomst zal door het team worden gekeken welk onderwerp of welke
onderwerpen op veel belangstelling kunnen rekenen. Op woensdag 19 juni organiseert NWO dan op
dezelfde locatie een vervolggesprek. Daarover ontvangt u tijdens de bijeenkomst op maandag meer
informatie.
Op maandag en donderdag worden kortere gesprekken gevoerd met stakeholders. Dat kunnen
individuen zijn, vertegenwoordigers van organisaties, of een aantal organisaties gezamenlijk. Het
bezoek aan Aruba wordt op vrijdag afgesloten met een bijeenkomst aan de University of Aruba. Dit
gesprek staat in het teken van de voorwaarden voor het kunnen uitvoeren van onderzoek. De
organisatie van die bijeenkomst is in handen van de universiteit.
Dutch Caribbean Research Week
De kennisagenda is opgesteld op basis van uitgebreide enquêtes onder inwoners en onderzoekers van
de zes (ei)landen over maatschappelijke vraagstukken in 2019 en 2021. Naar aanleiding van de
‘community conversations’ en andere gesprekken in juni en juli zal de definitieve kennisagenda
opgesteld worden. De gemeenschappen van de zes (ei)landen worden uitgenodigd om deel te nemen
aan de sessies om zo zelf te kunnen bepalen wat er in de kennisagenda wordt opgenomen. Ook stelt
NWO de vraag hoe de Caribische gemeenschappen een rol voor zichzelf zien in de ontwikkeling of
uitvoering van wetenschappelijk onderzoek. De definitieve kennisagenda wordt gepresenteerd tijdens
de Dutch Caribbean Research Week in oktober 2024. Daarna gaat NWO graag samen met de
Caribische gemeenschappen aan de slag om op basis van de kennisagenda nieuw onderzoek mogelijk
te maken.
Het team dat in Aruba de gesprekken zal voeren, bestaat uit Edrieënna Brandao, Danick Trouwloon,
Elton Villarreal en namens NWO dr. Arnold Lubbers, coördinator van het programma Caribisch
Onderzoek. Indien u belangstelling heeft voor een gesprek, neem dan contact op via caribbean@nwo.nl

Related posts

Compagnie in de West van Defensie in het Caribisch gebied roteert

EA News Author

Het OLB in het gelijk gesteld

EA News Author

Internationale plasticvrije dag: Samen voor een plasticvrij Bonaire

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message