SabaDutch

Pleitwedstrijd op Saba Comprehensive School

Saba 1

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius samen met het Openbaar Ministerie Caribisch Nederland een pleitwedstrijd georganiseerd. Tieners uit van de bovenbouw klassen drie, vier en vijf van de Saba Comprehensive School werden uitgenodigd op het hoofdkantoor van de RCN, in de Bottom, waar ze een presentatie kregen van de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de heer Mauritsz de Kort, de Hoofdofficier van Justitie van Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de heer Walter Kupers, en de plaatselijk plaatsvervangend rechter-commissaris, de heer Gerald Simmons – de Jong. Tijdens de presentatie deelden de heren met de tieners en hun ouders hoe een gemiddelde dag eruitziet voor een rechter, een officier van justitie en een advocaat en waarom ze voor een carrière in de advocatuur hebben gekozen.

“Werken voor het Openbaar Ministerie is werken voor rechtvaardigheid in de
gemeenschap. Dat doen we door erop toe te zien dat regels gehandhaafd worden. Wij geven leiding aan de opsporing van strafbare feiten en vervolgen mensen die de regels overtreden. Dat doen we ten behoeve van de veiligheid en vrijheid van iedereen. Werken bij het Openbaar Ministerie is daarmee afwisselen, spannend en belangrijk, maar vooral ook maatschappelijk relevant.” Aldus hoofdofficier van justitie Walter Kupers.
Met name voor de kleinere en meer afgelegen eilanden Saba en Sint Eustatius is het van belang dat de rechterlijke macht en het parket de aanwezigheid en beschikbaarheid van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht actief blijven verbeteren. Toegang tot het recht is iets dat belangrijk is voor de gemeenschap.
Een belangrijk doel van deze dag was ook om tieners enthousiaster te maken voor een eventuele juridische studie en carrière. Afgelopen week waren beide organisaties ook in Nederland vertegenwoordigd tijdens de landelijke carrièredag. Deze dag op Saba was bedoeld als onderdeel van een bewustwordings- en wervingsinitiatief. Zowel het parket als de rechterlijke macht staan ook altijd open om te kijken naar stage- of traineeshipmogelijkheden voor kinderen van de eilanden. Tijdens deze traineeships kunnen studenten de organisatie beter leren kennen en kijken of een juridische carrière in iets voor hen is.

De leerlingen werden in vier groepen verdeeld. De rechtszaak die ze kregen was die van een gevecht tussen drie vrienden op Saba dat leidde tot een mogelijke poging tot moord. Vanaf groep drie kwamen de volgende leerlingen erbij: Cianda en Kendra Gomez, Laryan del Carmen Carrion, Espermal Hassell, Benjamin Hermans, Sergio Hughes, Stefan Johnson, Zenaida Matthew, Lex Plijter, Rashijden Riley, Kerry-Ann Simmons, Preston TenHolt, Noah Zagers en Sheldon Blair. Vanaf groep vier kwamen de volgende leerlingen erbij: Thejhonae Campbell, Bea Durand, Trevon Johnson, Keon Peterson. En vanaf groep 5 kwamen de volgende leerlingen erbij. Kadesha Daniel, Lorena Hassell, Elizabeth Henry, Theoni Wrigley en Mario Zaegors. De eerste groep kreeg de opdracht om de aanklacht voor te leggen aan de rechters. De tweede groep was belast met de verdediging van de eerste verdachte. De derde groep was belast met de verdediging van de tweede verdachte. De vierde en laatste groep had de taak om alle drie de presenterende groepen te beoordelen en te beslissen wie er won.
De verschillende teams werden ondersteund door Mauritsz, Walter en Gerald, en docenten mevrouw Martie en mevrouw Veronica. Na de pleitzitting overhandigde Gerald elke student een Moot Court-certificaat van deelname, ondertekend door de president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en de hoofdaanklager.
Mevrouw Jessica Besselink, directeur van de Saba Comprehensive School, bedankte de verschillende organisaties van Curaçao en Bonaire voor deze geweldige educatieve kans die ze onze Saba-studenten hebben geboden. “Dit evenement werd zeer gewaardeerd en we zijn zeer vereerd om in een programma als dit te worden opgenomen.”
“Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie bedient alle zes de eilanden, maar heeft slechts op vier daarvan vestigingen. Dat betekent dat het belangrijk is om onze aanwezigheid op de eilanden Saba en Sint Eustatius te verbeteren en te werken en daarmee de toegang van de inwoners van Saba en Statia tot de rechtspraak te verbeteren.

Daarom heb ik van deze bijzondere dag op Saba gebruik gemaakt om tijdens mijn ontmoeting met gezaghebber Johnson en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Alexandra van Huffelen, ook aan te kondigen dat we op korte termijn ook een vestiging van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op Saba zullen openen.” aldus Mauritsz de Kort.

Saba 2Saba 3Saba 4

Related posts

De carnavalsparades verliepen rustig

EA News Author

Vergadering met RBC bank leverde positieve resultaten voor Saba’s

EA News Author

10 Mensen krijgen boet om te rijden met mobiele telefoon in handen

EA News Author

Leave a Comment

Whatsapp Message